Informacje o przetwarzaniu danych
Realizacja umowy najmu wymaga, abyśmy przetwarzali niektóre Twoje dane osobowe. Poniżej poinformujemy Cię o tym, które z twoich danych osobowych przetwarzamy, w jaki sposób i w jakim celu. Informacje te są dostarczane w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych. Definicje użytych terminów (np. „Dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO. Dane osobowe gromadzone w ramach najmu są wymagane przez wynajmującego, aby zapewnić, że obowiązki wynajmującego wynikające z niniejszej umowy i jego wykonanie wobec najemcy (ów) mogą być wypełnione, a wynajmujący wypełnia obowiązki najemcy (s) może sprawdzić (realizacja umowy). Dane mogą być podane przez właściciela. przetwarzane i przechowywane również w formie elektronicznej.
1. Odpowiedzialny
Za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) odpowiada Dietl-Karsli Immobilien GbR (akcjonariusze: Diler Karsli, Christa Dietl, Christian Dietl), Von Miller Straße 3, 93092 Barbing-Unterheising, Tel .: 09401 / 881670, faks: 09401/881679, e-mail: info@dk-immogbr.de.
2. Dane osobowe
W ramach zawarcia i realizacji umowy najmu przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
Dane podstawowe (obejmuje to na przykład: imię, płeć, datę urodzenia)
Dane kontaktowe (w tym na przykład: adres, adres e-mail, numer telefonu)
W przypadku wykorzystania umowy online i danych inwentaryzacyjnych (obejmuje to na przykład: adres IP, nazwę pliku, do którego uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, przeglądarkę internetową)
Dane dotyczące płatności lub zaległych roszczeń
dane bankowe
Informacje o liczbie najemców, konkretnej nieruchomości na wynajem, dacie najmu i czasie trwania najmu
w razie potrzeby informacje o stanie i wyposażeniu wynajmowanej nieruchomości, np. B. przy przekazaniu i zwrocie lub gdy najemcy zgłaszają uszkodzenia lub wady
Określenie liczby i tożsamości osób mieszkających w gospodarstwie domowym, a także treści umów poddzierżawy w celu uniknięcia przeludnienia i nieupoważnionego podnajmu.
W celu rozliczenia kosztów operacyjnych dane dotyczące zużycia ciepła / ciepłej wody są gromadzone przez zleconą firmę pomiarową. Te (i ewentualnie poniższe) są przekazywane zleconej firmie księgowej / Haus & Grund Verein.
w razie potrzeby informacje o zachowaniu najemcy podczas korzystania z mieszkania, np. o naruszeniach umowy i zachowaniach, które mogą prowadzić do szkód.
w razie potrzeby inne informacje, które lokator przekazuje wynajmującemu lub jego usługodawcom (np. zarządzanie nieruchomościami, rzemieślnicy, pracownicy usług) lub są przez nich postrzegane.
Może się również zdarzyć, że wynajmujący otrzyma od stron trzecich informacje na temat najemców lub osób mieszkających w wynajmowanej nieruchomości, np. B. w związku ze skargami. W takim przypadku wynajmujący może zażądać od najemcy oświadczenia i / lub zebrać dalsze informacje w zależności od sytuacji i oceny powiadomienia.
Za wyraźną zgodą najemcy wynajmujący gromadzi dane dotyczące zużycia energii lub temperatury wewnętrznej w celu przetwarzania sprzeczności kosztów operacyjnych i optymalizacji sytuacji życiowej.
3. Cel przetwarzania
Wszystkie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
Inicjacja, uzasadnienie, wdrożenie i wypowiedzenie stosunku umownego
Składanie raportów i deklaracji opartych na obowiązku prawnym lub w inny sposób dozwolonych przez prawo
Spełnienie naszych zobowiązań wynikających z prawa podatkowego i handlowego
Ochrona i egzekwowanie naszych uzasadnionych interesów
Dochodzenie w sprawie przestępstw, o ile jest to konieczne
4. Podstawa prawna
Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
5. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych najemcy są: pracownicy wynajmującego lub jego upoważnionego przedstawiciela; Pracownicy firm przetwarzających dane w imieniu leasingodawcy; Osoby trzecie, o ile jest to konieczne do realizacji umowy najmu, np. Rzemieślnicy, usługodawcy lub eksperci lub odpowiedni ubezpieczyciel budynku i ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej nieruchomości; organy publiczne, np. Urząd rejestracyjny, w przypadku mieszkań finansowanych ze środków publicznych, Urząd Mieszkalnictwa; Publiczne osoby trzecie (np. Pomoc w zabezpieczeniu mieszkania), które płacą, płacą lub mogą zapłacić czynsz lub depozyt najemcy lub doradzą dłużnikowi w sprawie informacji o zaległościach czynszowych, wypłacalności lub depozycie, aby uniknąć
Feedback geben
Verlauf
Gespeichert
Community