AGB Dietl-Karsli Immobilien GbR dla emerytur
Ogólne warunki Dietl-Karsli Immobilien GbR (partnerzy: Diler Karsli, Christa Dietl, Christian Dietl) Von Miller Straße 3, 93092 Barbing-Unterheising, tel .: 09401/881670, faks: 09401/881679, e-mail: info @ dk-immogbr .com

§ 1 Zakres zastosowania W przypadku dzierżawy dotyczącej lokalu przy Dinglerstr. 2½, 86154 Augsburg, Gablingerstr. 1, 86462 Langweid am Lech / Stettenhofen and Neuburgerstr. 169, 86167 Augsburg, między Dietl-Karsli Immobilien GbR (zwanym dalej „Wynajmującym”) a odpowiednim najemcą, w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy najmu obowiązują tylko następujące ogólne warunki handlowe. Odchylające ogólne warunki leasingobiorcy nie są uznawane, chyba że leasingodawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie. § 2 Zawarcie umowy Umowa zakwaterowania zostaje zawarta, gdy najemca zarezerwował udostępnienie pokoju telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu i został przez nas potwierdzony. Potwierdzenia można również dokonać telefonicznie, e-mailem, faksem lub, w razie potrzeby, pocztą. Partnerami kontraktowymi są wynajmujący i najemca. Jeżeli zamawiający działa w imieniu lub dla osób przez niego zarejestrowanych, musi ręczyć za wynikające z tego zobowiązania i wszystkie zobowiązania wynikające z umowy. § 3 Zapewnienie pokoi, użytkowanie (1) Wynajmowana nieruchomość jest przekazywana najemcy w stanie oczyszczonym i gotowym do użycia, chyba że uzgodniono inaczej. (2) O ile nie uzgodniono inaczej, licznik nie nabywa prawa do otrzymania określonego pomieszczenia. (3) Trzymanie zwierząt w wynajmowanej nieruchomości jest niedozwolone. (4) W wynajmowanej nieruchomości obowiązuje zakaz palenia. (5) Wynajmujący ma prawo do wydawania ogólnych przepisów dotyczących zachowania wynajmowanej nieruchomości i całej nieruchomości. Przepisy te muszą być niezbędne do utrzymania ogólnego porządku w nieruchomości. Przepisy stają się częścią tej umowy. § 4 Warunki anulowania i anulowania (1) Anulowania należy zawsze dokonać przynajmniej w formie tekstowej. Opłaty za anulowanie są sklasyfikowane w następujący sposób: Anulowanie między 10 a 3 dniem przed dniem przyjazdu: 50%, z dwóch dni przed dniem przyjazdu 100% całkowitej kwoty faktury. Opłaty za anulowanie są pomniejszane o kwoty, które są osiągane przez podnajmowanie zarezerwowanych pokoi po stronie właściciela. (2) Jeżeli wynajmujący i najemca uzgodniły na piśmie datę odstąpienia od umowy, najemca może do tego czasu odstąpić od umowy bez powodowania roszczeń o zapłatę lub szkodę. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli nie skorzysta on z prawa do wypłaty emerytury na piśmie w uzgodnionym terminie. § 5 Okres najmu (1) Relacja najmu rozpoczyna się w uzgodnionym dniu dostawy. Przekazanie nastąpi w uzgodnionym dniu najwcześniej od 16:00. (2) Umowa najmu kończy się z końcem okresu najmu uzgodnionego w umowie najmu. Najemca musi opuścić wynajmowaną nieruchomość do godziny 10:00 w dniu okresu wynajmu. Milczące przedłużenie okresu wynajmu jest wykluczone. Przedłużenie następuje wyłącznie za wyraźną deklaracją stron. (3) Jeżeli przedmiot najmu nie zostanie rozliczony w dniu uzgodnionego końca okresu najmu, dzierżawca musi zapłacić zryczałtowaną rekompensatę w wysokości czynszu, która byłaby poniesiona za każdy dzień spóźnionego zwrotu. Najemca zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że ​​w dniach późnego zwrotu nie poniesiono żadnych szkód w wysokości fikcyjnego czynszu. § 6 Czynsz (1) Całą cenę wynajmu należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu cała kwota jest należna. (2) Jeżeli okres wynajmu przekracza jeden miesiąc, miesięczny czynsz za dany miesiąc jest zawsze należny z góry pierwszego dnia miesiąca. (3) O ile nie uzgodniono inaczej, ceny zawierają obowiązujący podatek VAT. § 7 Gwarancja i odpowiedzialność wynajmującego, utrata wynajmowanej nieruchomości (1) Roszczenia najemcy o odszkodowanie są wykluczone. Nie obejmuje to roszczeń odszkodowawczych najemcy z tytułu obrażeń ciała, życia, zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań kardynalnych), a także odpowiedzialności za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez wynajmującego, jego przedstawicieli prawnych lub zastępców , Istotnymi zobowiązaniami umownymi są te, których wypełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy. (2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, wynajmujący odpowiada tylko za przewidywalny, typowy rodzaj umowy